Uygulanan Testler

Catell 2-A Zeka Testi

7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Catell 3-A

Üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere uygulanan zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Gessel Gelişim Testi

3-9 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerinin tespiti amacıyla uygulanan bir objektif gelişim testidir.

Good-Enough (Bir İnsan Çiz Testi)
Zeka Testi

Yaş sınırlaması olmayan test, her yaştan bireylerin zeka düzeylerinin belirlenmesinde ve psikanalitik yorum yapılmasına da müsade eden bir testtir.

Peabody Resim-Kelime Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. 3-17 yaş arasına uygulanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun okula ne kadar hazır olduğunu bu konudaki eksik noktaları tespit eden bir testtir.

Frostig Testi

4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki tüm çocuklara uygulanabilen, görsel-gelişimsel algıyı ölçen bir testtir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

3-72 aylık bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili değerlendirmesine ve gelişimleriyle ilgili sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Porteus Labirenti Testi

7,6- 14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Genel yeteneği belirlemek için kullanılan bir testtir.

Kent EGY Testi

6-14 yaş arsındaki bireylere uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

5-10 yaş arası çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir testtir.

 • ÜSTBİLİŞ (Metacognition) NEDİR?

  🔆ÜSTBİLİŞ (Metacognition) NEDİR? 🔴Üstbiliş, kişinin kendi bilişsel süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. Yani; kişinin neyi bilip bilmediğini belirlemek, planlama, özdenetim , özdüzenleme ve özdeğerlendirme yapabilmesidir. İlk 1970’li yıllarda bilişsel psikoloji alanına John Flavel’in çalışmalarıyla girmiş olan bu kavramın zamanla öğrenme ve düşünme süreçlerinde ne kadar etkili olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarla ortaya

  27 Şubat 2021
 • DİSLEKSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

  🐝DİSLEKSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?🐝 💫 Disleksi hastalık değildir; okumada yaşanan güçlüktür. Bilenen herhangi bir tedavisi yoktur ve  dikkat eksikliği, dürtüsellik, hiperaktivite vb. eşlik etmediğinde ilaç tedavisi de uygulanmamaktadır. Bütün bunların yanı sıra erken tanı dislekside oldukça önemlidir. 💫Dislektik birey özel eğitimle desteklendiğinde yaşanan zorlukların sağaltılması mümkündür. Araştırmalara göre erken tanı konulan (1.,2.,3. sınıftaki bireyler) özel

  14 Şubat 2021
 • NEDEN BİLİŞSEL (KOGNİTİF) DAVRANIŞÇI TERAPİ ?

  NEDEN BİLİŞSEL (KOGNİTİF) DAVRANIŞÇI TERAPİ ? Bilişsel davranışçı terapi (BDT) kognitif modele dayanır. Bunu kısaca 📃”Olayları olduğu gibi değil; olduğumuz gibi görürüz.” ya da 📃”Kişiyi etkileyen olayın kendisi değil; olaya bakış açısıdır. ” şeklinde yorumlayabiliriz. Bir metaforla durumu somutlaştırmak gerekirse hepimizin gözünde görünmez/gizli olan psikolojik gözlükler vardır ve bu psikolojik gözlükler hayatı nasıl yorumladığımızla yakından

  9 Şubat 2021
 • DİSLEKSİ HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN/ARAŞTIRILANLAR

  DİSLEKSİ (OKUMA GÜÇLÜĞÜ ) Disleksi; okuma, yazma, heceleme becerilerinin öğrenilmesinde görülen nörolojik farklılıktır. Öğrenme güçlüğü türlerinden biri olan disleksi bireydeki okuma sorununu ifade eder. Diğer öğrenme güçlüğü türleri; diskalkuli (matematik öğrenme sorunu), disgrafi (yazma güçlüğü), dispraksi/duyusal entegrasyon bozukluğu (ince motor becerilerde zorlanma) dur. Öğrenme güçlüğü zeka ile ilgili bir durum değildir. Yani disleksi ya da

  17 Eylül 2020