ÜSTBİLİŞ (Metacognition) NEDİR?

🔆ÜSTBİLİŞ (Metacognition) NEDİR?

🔴Üstbiliş, kişinin kendi bilişsel süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. Yani; kişinin neyi bilip bilmediğini belirlemek, planlama, özdenetim , özdüzenleme ve özdeğerlendirme yapabilmesidir. İlk 1970’li yıllarda bilişsel psikoloji alanına John Flavel’in çalışmalarıyla girmiş olan bu kavramın zamanla öğrenme ve düşünme süreçlerinde ne kadar etkili olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarla ortaya konulan sonuç şöyledir: Üstbilişsel süreçler öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.

🔴Üstbilişsel Davranışlar Geliştirmek İçin Stratejiler:
a) Neyi bilip neyi bilmediğimizi belirleme
b) Düşünce hakkında konuşma
c) Bir düşünce ajandası tutmak
d) Planlama ve özdenetim
e) Düşünce süreçlerini sorgulama
f) Kendini değerlendirme
 Üstbilişsel Çevre Oluşturma ( Hacker, 1998; ss. 277-304 ).

✍️ Psikolog Merve Koçu ✍️Bir cevap yazın