NEDEN BİLİŞSEL (KOGNİTİF) DAVRANIŞÇI TERAPİ ?

NEDEN BİLİŞSEL (KOGNİTİF) DAVRANIŞÇI TERAPİ ?

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) kognitif modele dayanır. Bunu kısaca

📃”Olayları olduğu gibi değil; olduğumuz gibi görürüz.” ya da
📃”Kişiyi etkileyen olayın kendisi değil; olaya bakış açısıdır. ” şeklinde yorumlayabiliriz. Bir metaforla durumu somutlaştırmak gerekirse hepimizin gözünde görünmez/gizli olan psikolojik gözlükler vardır ve bu psikolojik gözlükler hayatı nasıl yorumladığımızla yakından ilgilidir. BDT, kişinin olumsuz yönde koşullanıp bununla beraber gelişen inanç sistemini farkederek mantıksız/işlevsel olmayan düşünce yerine mantıklı/işlevsel düşüncelerle (alternatif düşünce) değişimi sağlar. Yani bu bilişsel süreçlerimizi yeniden yapılandırarak etkili ve kalıcı bir değişim sağlamak demektir.

✍️ Psikolog Merve Koçu ✍️Bir cevap yazın