HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

📝HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?
⚖Kişilik bozukluklarının içinde, B Kümesi (hareketli ve kararsız) grubu içerisinde yer alır.
📈Aşırı duygusallık ve dikkat çekme isteği ile bilinen bir bozukluktur.
👑Bu bireylerin kendilik algıları düşük olduğu için kendilerini değerli hissetmek için sürekli olarak başkasından onay ve ilgi arayışındadırlar.

🌫Dsm-5 Tanı Ölçütleri:

🔭İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.
🔭Başkalarıyla olan etkileşimi çoğu zaman uygunsuz bir biçimde, ayartıcı/baştan çıkarıcı davranışlarla belirlidir.
🔭Birden değişen ve yüzeysel kalan duygular sergiler.
🔭İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fiziksel görünümünü kullanır.

🔭Gereğinden çok etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır.
🔭Yapmacık davranır, gösteriş yapar ve duygularını abartılı gösterir.
🔭 Kolay etki altında kalır.
🔭 İlişkilerin, olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014; çev. Köroğlu).
🌫Tanı için bu belirtilerin en az 5’ini göstermesi beklenir.

🌂Histrio=oyunculuk anlamında bu rahatsızlığa verilen ad, bireyin hayatı “mış gibi” yaşamasından gelmektedir.
🌂 Örneğin birey, cinsel korku ve derindeki baskılamalara karşın dış görünüşü ve tavırlarıyla bunun tam tersi bir profil çizer.
🌂 Bireyin beğenme, güven ya da cesareti gelişmemişken; birey bunun tam tersi gibi görünmeye çalışır.

🗞Şimdi ise; HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ortak yönlerinden bahsedelim:
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
🏹 Her ikisi de aynı grupta (B kümesi) yer alan bu kişilik bozuklukları temel belirtiler yönünden birbirine oldukça benzemektedir.
🏹 Her ikisinden de egoist (bencil, kendine odaklı, empati kuramayan) davranışlar görülür.

🏹 Her iki bozuklukta da “onay, övülme, beğenilme” arzusu vardır.
🏹Duygusal dalgalanmalar fazlasıyla görülür bu yüzden birey “kaprisli, alıngan, kendini beğenmiş” gibi etiketlenmelere maruz kalır.
🏹Sürekli ilgiyi kendi üzerinde tutmak isteme, eleştiri ve reddedilmeye karşı aşırı tepki gösterme de ortak özelliklerdendir.

🍂 Vakaların bir çoğunda “somatik şikayetler” fazlasıyla görülmektedir. (Baş ağrısı, bedensel yakınmalar, bayılmalar vs.)
🍁İlgi çekme isteği ve kendine aşırı yönelmenin sonucu olarak görülen bu davranışlara bazı vakalarda “intihar girişimi” de eşlik etmektedir. Bu yönüyle de bazen Borderline Kişilik Bozukluğu ile karıştırılabilir.

🌬TEDAVİDE KULLANILAN YÖNTEMLER:

🌪Tedavisi uzun süren bir bozukluk olmasıyla birlikte iyi sonuçlar almak mümkündür.
🌪 Terapi yöntemi olarak; Bilişsel Davranışçı Terapi’nin yanı sıra Şema Terapisi de etkili olmaktadır.

✍Psikolog Merve Koçu✍Bir cevap yazın