OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR, NEDEN OLUR?

📋Halk arasında “takıntı hastalığı” olarak adlandırılan bireyin tekrarlayan obsesyonlar💭 ve bu obsesyonların verdiği rahatsızlığı gidermek için yaptığı tekrarlı kompulsiyonlardan 😫oluşan, bireyin hayat kalitesini oldukça düşüren bir ruh sağlığı sorunudur.

Ne sıklıkta görülür?

📋Araştırmalara göre toplumda en sık görülen 4. ruhsal hastalık olarak bulunmuştur. (Vaele D., Roberts A., ‘Obsessive-Compulsive Disorder’.British Medical Journal(BMJ), Nisan 2014)
📋Toplumda görülme sıklığı hemen hemen astım, diyabet vb. rahatsızlıkların görülme sıklığı kadardır.

Nedenleri nelerdir❔
📎Psikolojik rahatsızlıklarda bu ya da şu nedenle oluşan bir rahatsızlık türüdür demek mümkün değildir. Araştırmaların gösterdiği sonuçlara göre bir çok neden görülmekle birlikte bunlar kesinlik ifade etmemektedir.
1)Genetik nedenler
2)Serotonin dengesizliği
3)Kişilik özellikleri〰bunda anne-baba tutumları da çok büyük önem taşımaktadır.                                   4)Çocukluk çağı yaşantısı ve travmaları〰Erken çocukluk dönemi Okb gelişiminde etkisi büyüktür.

Çeşitleri nelerdir ❔
🚿Kirlenme-temizlik okb
🤔Kuşku-kontrol etme okb
♀♂Cinsel okb
🖼Simetri-düzenleme okb
✌Sayma, sıraya dizme vs.okb
💉💊Somatik okb.〰Fiziksel hastalıklara yakalanma korkusu

Nasıl tedavi edilir❔

📋 Tedaviye hastalığın öyküsüne göre karar verilir.

🎗Bazı durumlarda sadece psikoterapi yeterli olmakla birlikte,
🎗Bazı durumlarda bireyin ilaç kullanması kaçınılmazdır.
🎗Bir çok durumda her iki tedavi yönteminin bir arada olması daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

OKB için hangi psikoterapi yöntemi etkilidir❔
📋 OKB tekrarlayan mantıksız düşünce ve davranışların fazlalığından oluşan bir rahatsızlık türü olduğu için en uygun psikoterapi yöntemlerinden biri Bilişsel Davranışçı Terapi olmakla birlikte en sık kullanılanıdır.
〰 Amaç kaygıyı sistematik olarak söndürmek ve alışma durumunu sağlamaktır.
✍ Psikolog Merve Koçu ✍

 Bir cevap yazın